Şartlar ve koşullar

GENEL HİZMET ŞARTLARI (GTC)

Bu Hüküm ve Koşullar ve bunların ayrılmaz bir parçası olan Hüküm ve Koşullar, tr.petitchef.com adresinden erişilebilen Petitchef web sitesinde (bundan sonra "Site" olarak anılacaktır) sunulan tüm hizmetleri düzenler. Bir yandan Petitchef topluluğunun Üyesi ve diğer yandan kayıtlı ofisi 10 avenue Roger Lapebie, 33140 VILLENAVE D'ORNON adresinde bulunan ve RCS of Bordeaux'da kayıtlı olan MADEINWORK, SARL arasında kayıtsız şartsız akdedilmiştir. 491 088 597 numarası altında, 6.660 Euro sermayeli ve topluluk içi KDV numarası: FR 24491088597, bundan sonra bireysel veya toplu olarak "Taraf(lar)" olarak anılacaktır.


GİRİŞ VE AMAÇ

Petitchef, Üyelerin aşağıda tanımlanan yemek tariflerinin danışması ve yayınlanmasına ilişkin çeşitli hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanmasını sağlayan bir platformdur. Hüküm ve Koşulların amacı, Üyelerin Site'yi kullanmaları sırasında Tarafların ilgili hak ve yükümlülüklerine ilişkin sözleşme hükümlerini belirlemektir.


MADDE 1. TANIMLAR

HESAP Petitchef:, bir Üye ile ilgili tüm bilgilerin, örneğin kayıt olurken kendisinden istenen bilgiler gibi gruplandırıldığı arayüzü belirtir.

ÜYE:, Petitchef Hesabı olan gerçek kişiyi belirtir. Üye, MADEINWORK'ü garanti eder ve Şartlar ve Koşullara muvafakat vermek için yasal ehliyete sahip olduğunu veya yasal temsilcisinin yetkilendirmesini sağlar

SİTE:, tr.petitchef.com adresinden erişilebilen ve MADEINWORK tarafından barındırılan ve aşağıdakiler için İnternet kullanıcılarına sunulan tüm web sayfalarını bir arada gruplandıran web sitesini ifade eder:

 • Yemek tariflerine bakın;
 • Bir Hesap Oluşturun;
 • Bir tarifi düzenleyin / derecelendirin / yorum yapın;
 • Çevrimiçi bir tarif kitabı oluşturun;
 • Günün menüsünü alın;
 • Bültene abone olun;
 • Üçüncü taraf bir web sitesinin/blogun Siteye kaydedilmesini talep edin.

MADDE 2. KAYIT KOŞULLARI

Üye, MADEINWORK tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için tüm haklara sahip olduğunu beyan eder. Üye, MADEINWORK'ü garanti eder ve Site'ye kayıt olabilmek için yasal ehliyete sahip olduğunu veya yasal temsilcisinin yetkilendirmesini sağlar.

Üyenin Siteye kayıt olabilmesi için bu Ş&K'ları ve Ş&K'leri kayıtsız şartsız kabul etmiş olması ve bu iki belgenin MADEINWORK ile kendisi arasındaki tüm yükümlülükleri ifade ettiğini kabul etmiş olması gerekir.

Daha sonra Üyenin hesabına bir kullanıcı adı ve şifre atanacaktır. Bu bilgiler kesinlikle kişiseldir. Bu nedenle Petitchef Hesabından gerçekleştirilen herhangi bir işlemin Üyenin kendisi tarafından gerçekleştirildiği varsayılır.

Tanımlayıcıların kaybolması veya çalınması durumunda, MADEINWORK mümkün olan en kısa sürede [email protected] adresinden konu satırına "LOSS OF TANIMLAYICILAR" yazılarak bildirilmelidir.


MADDE 3. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Petitchef topluluğuyla şeffaflık: Üyeden, Siteye kaydolarak kimliğinin tespit edilmesini sağlayacak bilgileri sağlaması istenecektir. Üye'nin kayıt sırasında MADEINWORK'e verdiği bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. MADEINWORK, Üyeden kimliğini, uygunluğunu ve iletilen bilgileri herhangi bir uygun yolla doğrulamasını isteme hakkını saklı tutar.

İçerik yayınlama (tarifler, yorumlar, değerlendirme, hipermetin bağlantıları…): Üye, Sitede yayınlanan içeriğin tüm haklarına sahip olmak koşuluyla İçerik gönderebilir. . Üye, bu içeriğin İnternet kullanıcılarını yanıltma, kamu düzenini veya genel ahlakı bozma ihtimalinin bulunmadığını ve başta fikri mülkiyet hakları olmak üzere üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini garanti eder. Üye, yayınladığı içerikten tek başına sorumludur ve bu nedenle, Ş&K'lara aykırı olarak yayınlanan içeriklere karşı yapılacak işlemlere karşı MADEINWORK'ü garanti eder.

Üye, işbu Şartlar ve Koşulları kabul etmekle ve yemek tarifi, fotoğraf ve/veya video gibi içerikler yayınlamakla MADEINWORK'e içeriğinin tüm kağıt üzerinde ve üzerinde ücretsiz olarak temsil ve çoğaltma hakkını verir. elektronik ortamda, Site'nin ve/veya MADEINWORK'ün faaliyetinin tanıtımı amacıyla, Üye'nin Site'ye kayıtlı olduğu süre boyunca, Site'ye erişilebilen tüm ülkelerde.

Örneğin Üye, tarifini fotoğraf ve/veya video ile anlatabilir, bu da tarifine danışılma oranını artırır. Bunun için Üye kendi çizimlerini yükleyebilir veya Site tarafından sunulanları kullanabilir. Her durumda yayınlanan eserin kalitesi, boyutu veya düzeni, Üye tarafından yüklenen eserin kalitesine bağlı olacaktır.

Başka bir örnek olarak Üye, tariflerine ve yayınladığı içeriklere hipermetin bağlantıları da ekleyebilir, bu durumda Üye, internete koyduğu bu unsurlardan münhasıran sorumludur ve bunlara karşı üçüncü bir şahıs tarafından herhangi bir işlem yapılmasına karşı MADEINWORK'ü garanti eder.

Tarifleri Derecelendirme: Tarifler yalnızca bu tarifleri deneyen Üyeler tarafından derecelendirilir. Bu itibarla Üye, tarifiyle ilgili bir değerlendirmenin yayınlanmasına, bu değerlendirme açıkça hukuka aykırı bir içerik olmadığı sürece itiraz edemez. Üye daha sonra yasa dışı içeriği bildirme prosedürünü izlemelidir.

Bir tarifte çok fazla olumsuz yorum varsa, MADEINWORK kendi takdirine bağlı olarak, Üyeye fiili veya olası zarar için tazminat hakkı vermeden tarifi ve ilgili yorumları silebilir.

Petitchef topluluğuna saygı gösterin - Üye şunları kabul eder:

 • geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyun;
 • Siteyi ve sunduğu hizmetleri tanımlandıkları kullanıma uygun olarak kullanın. Başta ticari olmak üzere her türlü yönlendirme yasaktır;
 • yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırı içerik yayınlamamak (örn. şok edici, küçük düşürücü veya kişi veya mülk bütünlüğüne zarar veren görüntülerin yayınlanması yasağı; fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde bir tarif veya fotoğrafın yayınlanmasının yasaklanması) üçüncü bir tarafın hakları).
 • Sitenin işleyişini asla yavaşlatmamalı, kesintiye uğratmamalı ve hiçbir şekilde bozmamalısınız;
 • yayınlanan içeriğin yürürlükteki düzenlemelere ve iyi ahlaka aykırı olması durumunda MADEINWORK'ü uyarın;
 • üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyen bir takma ad seçin. Üye, özellikle herhangi bir kimlik hırsızlığından kaçınacaktır;
 • Kimlik tanımlayıcılarını gizli tutun, çünkü Sitenin tanımlayıcılarla kullanılmasından kaynaklanan her türlü zarardan yalnızca Üye sorumludur.

Uyarı: Üye, yayınladığı ihtilaflı içerikle ilgili bir şikayet olması durumunda, MADEINWORK'ün Üye tarafından gönderilen içeriği Üye herhangi bir hak talebinde bulunmaksızın otomatik olarak sileceğini kabul eder, kabul eder ve anlar. potansiyel veya kanıtlanmış hasarlar.


MADDE 4. YAPILAN İŞİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADEINWORK, Siteye erişimin ve Sitenin kullanımının sürekliliğini sağlamak için haftanın 7 günü ve günün 24 saati her türlü tedbiri almayı taahhüt eder.

MADEINWORK, Üyeler tarafından gönderilen tarifler veya onların yorumları gibi Sitede yayınlanan içeriği kontrol etmek zorunda değildir. Gerçekten de, MADEINWORK'ün 21 Haziran 2004 tarihli yasanın 6 I 2) maddesi anlamında bir barındırıcı olduğu hatırlatılmaktadır. Bu itibarla, MADEINWORK açıkça yasadışı içeriğin farkına varır varmaz derhal kaldırmayı taahhüt eder. Şartlar ve Koşullarda belirtilen koşullar altında.

Yasa dışı içeriğin bildirilmesi veya bu ŞK'lerin ihlali durumunda, MADEINWORK ilgili Üyeye karşı aşağıdaki önlemleri alma hakkını saklı tutar:

 • Üye tarafından yüklenen içeriği silme/engelleme;
 • Üyenin Petitchef Hesabını Askıya Alın/Silin.

Yaptırımlara tabi olan üyeler, Sitede yeni bir Petitchef Hesabı açmamayı kabul eder.

Her halükarda MADEINWORK, aşağıdaki dört durumda bir Petitchef Hesabını silmek zorunda kalabilir:

 • Üyenin talebi üzerine;
 • iki yıl üst üste Petitchef Hesabına giriş yapılmamasından sonra;
 • Şart ve Koşulların ihlalinin ardından;
 • bir idari, adli veya tahkim makamının kararı uyarınca.

Petitchef Hesabı silindikten sonra, MADEINWORK'ün yasal yükümlülükleri dışında hiçbir bilgi saklanmayacaktır.


MADDE 5. SORUMLULUK

MADEINWORK aşağıdaki durumlarda hiçbir sorumluluk kabul etmez:

 • Özellikle teknik bakım işlemleri veya yayınlanan bilgilerin güncellenmesi için Siteye geçici olarak erişmenin imkansızlığı;
 • viral saldırılar;
 • İnternet kullanıcısından alınan eksik veya hatalı bilgiler;
 • içerikte, hatta başyazılarda bile hata;
 • Üyeler arasında veya bir Üye ile bir üçüncü taraf arasında yanlış anlama;
 • yasa dışı veya uygunsuz yorumlar;
 • Sitenin anormal veya yasa dışı kullanımı.

Üye, bu durumda üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ve doğabilecek iddia veya davaların sonuçlarından münhasıran sorumludur.

MADEINWORK, Üyelerin dikkatini, Sitede yayınlanan fotoğraf ve videoların, diğer şeylerin yanı sıra yemek tariflerini ve haberleri göstermek için, sözleşmeye dayanmadığına ve sorumluluk yükleyemeyeceğine çeker.

Ayrıca, MADEINWORK'ün Site'ye doğrudan veya dolaylı olarak bağlanan web sitelerini (örneğin, ortakların ve Üyelerin blogları ve/veya web siteleri) kontrol etmediği belirtilmektedir. Sonuç olarak, burada yayınlanan bilgilere ilişkin tüm sorumluluğu hariç tutar. Bu sitelere verilen linkler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve içerikleri ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu itibarla MADEINWORK, diğer şeylerin yanı sıra bu sitelerin içeriğinden, kalitesinden, tekliflerinin doğruluğundan veya bu siteler aracılığıyla girilen herhangi bir ilişkiden sorumlu tutulamaz.


MADDE 6. KİŞİSEL VERİLER

Sitede toplanan verilerin işlenmesinden MADEINWORK sorumludur. Bu veriler, Site'nin düzgün çalışmasını sağlamak ve aynı zamanda Üyelerden gelen taleplere yanıt vermek için işlenir. Kişisel verilerin bu şekilde işlenmesi CNIL'e beyan edilmiştir.

Veriler, özellikle Sitede gezinme (örnek: IP adresi), Petitchef Hesabının açılması veya Sitede bulunan toplama formları aracılığıyla toplanır. Bu veriler, Üyelerin taleplerinin işlenmesi için gereklidir ve Üyelerin önceden anlaşması veya bilgileri dışında üçüncü şahıslara iletilmez.

Ayrıca, Site'ye yapılan ziyaretler sırasında Üye'nin tarayıcı yazılımına otomatik olarak çerez (cookie) yüklenebilir. Çerez, Üyenin Sitede gezinmesine ilişkin bilgilerin toplanmasını mümkün kılar. Navigasyon yazılımının konfigürasyonu, tanımlama bilgilerinin varlığının bildirilmesini ve reddedilmesini mümkün kılar. Ancak, Üye'nin kurulumunu reddetmesi durumunda Site'nin bazı özellikleri artık kullanılamaz. Çerezler ve kullanımları hakkında daha fazla bilgi için: https://www.cnil.fr.

Her Üye, verilerini sorgulama, düzeltme, silme (çerezlerden alınan veriler dahil) veya meşru nedenlerle verilerinin kullanımına itiraz etme hakkına sahiptir. Tüm bu haklar, "Verilerim" mesajının konusunda belirtilmek ve kimlik belgelerinin bir kopyası eklenmek suretiyle [email protected] e-posta adresinden kullanılabilir.


MADDE 7. FİKRİ MÜLKİYET – HİPERMETİN BAĞLANTILARI

İçerik koruması: Şartlar ve Koşullar, Şartlar ve Koşulların ayrılmaz bir parçasıdır ve bu itibarla, Site içeriğinin mülkiyeti ve kullanımı için tamamen geçerlidir. Bir hatırlatma olarak, Site'de yemek tarifleri, markalar, editoryal içerikler, makaleler, açıklamalar, tasarımlar, grafikler, fotoğraflar, çizimler ve modeller, videolar, yazılımlar, müzik ve sesler, fikirler ve diğer içerikler (“İçerik”) yer almaktadır. fikri mülkiyet hakkı, ticari sırlar ve/veya diğer münhasır haklar ve bu haklar meşrudur ve kabul edilmektedir.

İçerik, Fransa'da yürürlükte olan yasalar (ve varsa, yurt dışındaki tüm benzer yasalar) tarafından korunmaktadır ve MADEINWORK'ün ve/veya ortaklarının ve/veya bir Üyenin münhasır mülküdür ve çoğaltılamaz, özellikle kalpazanlık ve asalaklık için yasal kovuşturma cezası altında, önceden açık ve yeterli izinleri olmadan kısmen veya tamamen kullanılmaz veya temsil edilmez.

Bu itibarla Üye, Site öğelerinin tamamını veya bir kısmını kullanma, çoğaltma veya temsil etme yetkisine sahip değildir.

Uyarı: Sitenin bir öğesini bilgisayarına indirmesi, bu öğe üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı vermez.

MADEINWORK aşağıdakileri açıkça yasaklar:

 • Siteye bağlı veritabanlarının içeriğinin tamamının veya niteliksel veya niceliksel olarak önemli bir kısmının kalıcı, geçici veya ara sıra çıkarılması;
 • Siteye bağlı veritabanlarının içeriğinin tamamını veya niteliksel veya niceliksel olarak önemli bir bölümünü halka sunarak yeniden kullanın.

Köprü metni bağlantısı: Siteye herhangi bir bağlantı oluşturulması ve daha genel olarak Siteyi oluşturan bir öğenin herhangi bir şekilde kullanılması, MADEINWORK'ün herhangi bir zamanda iptal edilebilecek önceden yazılı iznine tabidir. sonuç olarak maruz kalınan zararlar için herhangi bir tazminat talebine bakılmaksızın, tamamen kendi takdirine bağlı olarak.


MADDE 8. GENEL HÜKÜMLER

Değişiklik: MADEINWORK, bu Şartlar ve Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler çevrimiçi yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girecektir. Üyeler, Şartlar ve Koşullardaki değişiklikler hakkında bilgilendirilecek ve bu Şartlar ve Koşullara olan aboneliklerini yenilemeleri gerekmektedir.

Nitelik: Taraflar ayrıca, bu Ş&K'ların hiçbir şekilde herhangi bir tüzel kişilik teşkil eden bir eylem olarak kabul edilemeyeceğini ve herhangi bir "affectio societatis" biçiminin resmi olarak ilişkilerinin dışında tutulduğunu beyan eder. Şartlar ve Koşullar, Taraflar arasında hizmetlerin sağlanması veya kalite garantisi konusunda herhangi bir münhasırlık sağlamaz.

Vazgeçmeme: Taraflardan birinin bu Ş&K'ların herhangi bir maddesinin uygulanmasını ister kalıcı ister geçici olarak talep etmemiş olması, hiçbir durumda söz konusu maddeden feragat edildiği anlamına gelmez.

Maddelerin bağımsızlığı: Bu Şart ve Koşulların hükümlerinden herhangi biri, yürürlükteki bir yasama veya düzenleyici hüküm ve/veya kesin yargı yetkisine sahip bir mahkeme kararı ile ilgili olarak geçersiz olacaksa, yazılmamış olarak kabul edilecek ancak hiçbir şekilde tamamen geçerli kalacak olan diğer maddelerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Taraflar bu durumda, hükümsüz ilan edilen hükmün yerini alacak yeni bir hüküm üzerinde anlaşmak üzere bir araya geleceklerdir; yeni hükmün, değiştirilen hükmün ruhuna ve Taraflar üzerindeki ekonomik etkisine mümkün olduğunca saygı göstermesi gerektiği anlaşılmaktadır.


MADDE 9. YASA - YETKİ YETKİ

KAMU DÜZENİNİN AÇIK HÜKÜMLERİ HARİCİNDE, CGS UYGULANIR VE DOLAYISIYLA FRANSIZ YASALARINA TABİDİR. UYGULANMASINA, UYGULANMASINA VEYA YORUMLANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMAZLIK DURUMUNDA VE DOSTLUK ANLAŞMASI OLMADIĞINDA YETKİLİ MAHKEMELER FRANSIZ MAHKEMELERİDİR.